Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2021 - βιβλία και quiz

Πατώντας στις ακόλουθες εικόνες, μπορείτε να δείτε βιβλία για το ασφαλές διαδίκτυο.

Σχολικά Εγχειρίδια Δημοτικού

Α' και Β' τάξη
Γ' και Δ' τάξη
Ε' και ΣΤ' τάξη

Νέα βιβλία με την Αθηνά και τον Ερμή

(αριστερά η νέα έκδοση με εικονογράφηση του 2021 - δεξιά η αρχική έκδοση)